B20 Çift Davullu Açıcı (Axi Flo)  

b20ciftdavulu

Yabancı madde oranı yüksek olan pamuğu temizlemek için kademeli temizleme efektine ilaveten temizleme prosesinin başlangıcında Çift Davullu Açıcı makinesinin yüksek oranda açma fonksiyonu bulunmaktadır. Çift Davullu Açıcı da temizleme; elyafı tutmadan açıkta uçuşurken yapılmaktadır. Temizleme prosesi, demir çubuklu valsler ve ızgaraların karşılıklı etkileşimi ve hava akımı ile gerçekleşmektedir.  Pamuk burada hasar görmeden kaba çepellerinden arındırılmakta ve aynı zamanda açılmaktadır. Bütün modern temizleme makinelerinde olduğu gibi burada da otomatik telef toplama sistemi bulunmaktadır.

Pamuk çıkış borusu, makinenin içerisine pamuk giriş borusundan daha yükseğe yerleştirilmiştir. Böylece makineden çıkan hava akımı sadece hafif pamuk tutamlarını taşıyabilmektedir. Açılmış ve temizlenmiş pamuk demetleri lüzumsuz yere dövülmeye maruz kalmadan makineden çıkmaktadır. Bu durum iyi elyaf kaybını, neps oluşmasını veya elyaf düğümlenmesini önlemektedir. Büyük tutam halindeki lifler düğümlenmekte veya ızgaralar arasında kaybolmaktadır. Bunlar küçük tutamlara ayrılıncaya ve yabancı maddelerden temizleninceye kadar ayarlanabilir bir klepe vasıtasıyla makinede bekletilmektedir.

Çift Davullu Açıcı’dan sonra tutuculu temizleme noktasına ulaşan pamuk tutamları sadece iyi açılmış olmakla kalmayıp aynı zamanda eşit büyüklüktedirler.

b26cizim


Ürün Broşürü

B20