Dt80 Box Odası  

dt80boxodasi

DT80 Box Odası iyi bir harmanlama ve homojen karışım sağlayabilmek amacıyla dağıtıcı gelen materyali ambara düzenli bir şekilde dağıtır. Taşıyıcı bant materyali çok düşük bir devir ile iğneli hasıra doğru sürükler ve silonun içindeki bandın üzerine doldurulur. İğneli hasır üzerindeki iğneler sayesinde materyali döküş bandına aktarır. Döküş bandı materyali bir hazneye döker ve hazneden bir fan yardımı ile diğer makinelere sevk eder. Toz emiş hazneleri ambarda oluşan tozu emerek filtreye sevk eder.

Karışım Siloları değişik kapasitelerde imal edilmekte olup, iki adet kullanılarak biri boşalırken bu sırada diğer Karışım Silosuna doldurma işlemi devam eder. Klepe sistemi ile birinci karışım silosu boşalınca, ikinci karışım silosu hattı beslemeye başlar. Böylece değişik renk ve nitelikteki karışımlar hat durdurulmadan işlenebilir. Karışım silosundan bir sonraki makineye otomatik olarak besleme yapılır.