DT70 - DT71 Şifanöz Besleme Üniteleri  

dt70beslemeunitesi

BALKAN BESLEME ÜNİTESİ kesilmiş materyalin şifanöz makinasına düzenli ve sürekli beslenmesi amacıyla kullanılır. Şifanöze beslenecek materyal bir fan vasıtasıyla DT70’in besleme deposuna bir dağıtıcı vasıtasıyla sevk edilir. Böylece depoda bir karışım, depolama ve materyalin dinlenmesi sağlanmış olunur.

Şifanözden besleme talebi geldikçe materyal sevk edilir. Böylece şifanöze düzenli kontinü besleme sağlanmış olunur.