B10 Balya Açan  

b10balyaacan

BALKAN BALYA AÇICI materyali çok iyi açma ve karıştırma özellikleri yanında, (pamuk için iki açıcının altındaki ayarlanabilir ızgaralar vasıtasıyla) çok iyi temizleme özelliğine sahiptir. Sentetik elyafta ise tek açıcı ile, elyafa zarar vermeden açma işlemi yapılır. Sentetikte fazla bir temizleme ihtiyacı olmadığından ızgara sistemi iptal edilmiştir. 1200mm, 1600mm  ve 2000mm enlerinde imal edilen balya açıcılar yüksek kapasiteli iş gücündedirler.

Materyal balya açıcının önündeki banda dökülür. Balya açıcının içindeki fotosel kontrolündeki hazne doluncaya kadar bant besleme yapar. Bu haznenin altındaki ikinci bant sayesinde hattan gelen talebe göre bant harekete geçer ve iğneli hasır banttan gelen materyali açarak, açıcı silindirlerine sevk eder. Hattaki materyal miktarı isteğine göre iğneli hasır devri frekans kontrollü motor kullanılarak azaltılıp çoğaltılabilmektedir.

Materyalle beraber hatta girebilecek metal parçaları tutmak ve hattaki diğer makinelere zarar vermemek amacıyla Balya Açıcının çıkışına Seporamat (ağır parça tutucu) veya mıknatıs konulması tavsiye edilmektedir. İstenildiğinde, Balya Açıcı üzerine konan Kondenser ile beslenebilir. Böylece başka bir yerde hazırlanmış diğer tip elyafla ön bir karıştırma imkanı doğmaktadır. Balya Açanlar isteğe göre otomatik döküntü toplamalı olarak imal edilmektedir.

b10cizim


Ürün Broşürü

B10