Kurumsal  

balkanbina

Balkan Makina, 1960 yılından bu yana tekstil ve çıçır makinaları alanında faaliyet göstermekte olup, ilk yıllarda dokuma makinaları, bu makinalara ait yedek parça imalatı üzerine çalışmış, bilhassa son 20 yılda ise, tekstil ve çırçır fabrikalarına pamuk temizleme makinaları imalatı üzerine çalışmaktadır.

Firmamız 1997 yılında ülkemizde başlayan pamukta makinalı hasat çalışmalarına paralel olarak, makina ile hasat edilen pamukların işlenmesine yönelik modern çırçır makinaları ve temizleme ekipmanları geliştirilmesi konusunda arge çalışmalarına başlamıştır.

1996 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK'ın desteği ile bu ARGE çalışmaları daha kapsamlı hale getirilmiştir.

2 Yıl süren ve 2001 yılında tamamlanan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı projesi neticesinde, firmamızın makinalı hasata uygun komple bir çırçır tesisi imalatını yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.

Artan iş hacmine bağlı olarak, 2002 yılında daha evvel tekstil makinaları ile beraber görülen çırçır makinaları imalatı, ayrı bir işletmeye taşınmış ve Balkan Çırçır Makinaları ismini almıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

BALKAN TEKSTİL MAKİNALARI SAN.ve TİC.A.Ş., Dünya’da tekstil sektörünün gereksinim duyduğu geri dönüşüme yönelik teknolojisi yüksek makinaları çevreye duyarlı bir altyapı ile üretmek, olarak misyonunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda üst yönetim ve çalışanlar geleceğe ait vizyon ve stratejileri oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlemiştir.

  • Yenilikçi düşünce ile makine sektöründe müşteri istekleri doğrultusunda yeni ürünleri üretmek.
  • Tedarikçilerimizin kuruluşumuzun kalite seviyesini önemli bir faktör olduğunu kabul ederek tedarikçilerimizle iş birliği ortamı geliştirmek ve onları desteklemek, kuruluşumuz kalite politikalarına uygun olmalarını sağlamak.
  • Organizasyonumuzu sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve kuruluşumuz faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak.
  •  Yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenlemek ve geliştirmek
  • Müşteri memnuniyetini gerçekleştirmek için müşteri beklentilerini ve gereksinimlerini sürekli ölçerek koşulsuz müşteri mutluluğu için çalışmak ve müşteri potansiyelimizi arttırmak.
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışmak.
  • Kuruluşumuzun ve ülkemizin kaynaklarını etkin kullanmak.
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygun yatırımları yapmak.

Bu ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ gerekliliklerini karşılayarak uygulamak ve geliştirmek Üst yönetim olarak öncelikli taahhüdümüzdür. Tüm çalışanlarımız bu bağlamda bu standardın ve kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdürler.

Üst yönetim olarak çalışanlarımızın ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ uygulamak ve gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan motivasyona sahip olduğuna inanıyor ve bu konuda gerekli çaba ve çalışmayı gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Çalışanlarımıza bununla beraber tüm destek ve kaynağı temin edeceğimizi taahhüt ediyoruz.